Bất Động Sản Nam Phú

Địa chỉ: A.1.19 Khu Ruby Celadon City, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, TP. Hồ CHí Minh

Điện thoại: 0931 577 363

Website: www.aiohoalam.com

Email: tuvannhadat1985@gmail.com